Michalak-Dawidziuk, J. . (2021) „Zawód nauczyciela w Polsce – wybrane aspekty”, Studia Edukacyjne, (60), s. 135–160. doi: 10.14746/se.2021.60.8.