Leksy, K. i Borzucka-Sitkiewicz, K. (2021) „The Role of Health Literacy in Protecting Children and Adolescents from Health Risks in the Context of the COVID-19 Pandemic [Rola wiedzy o zdrowiu w ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami zdrowotnymi w kontekście pandemii COVID-19]”, Studia Edukacyjne, (61), s. 61–75. doi: 10.14746/se.2021.61.3.