Rosińska , M. (2021) „Akcja edukacyjna Rok Relacji jako przykład działań oddolnych zmieniających kulturę szkoły”, Studia Edukacyjne, (61), s. 193-206. doi: 10.14746/se.2021.61.11.