Pilawska, R. (2021) „Film jako kulturowa przestrzeń edukacji nieformalnej”, Studia Edukacyjne, (61), s. 207-228. doi: 10.14746/se.2021.61.12.