Prusińska, V. (2021) „Motywy uczestnictwa studentów z niepełnosprawnością oraz problemami zdrowotnymi studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w leczniczych zajęciach ruchowych”, Studia Edukacyjne, (62), s. 243-253. doi: 10.14746/se.2021.62.15.