Kowzan , P. (2021) „Uwolnienie monografii pedagogicznej”, Studia Edukacyjne, (62), s. 295-303. doi: 10.14746/se.2021.62.19.