Rajewska de Mezer, J. (2021) „Mediacje rówieśnicze jako forma reakcji na konflikt w środowisku szkolnym”, Studia Edukacyjne, (62), s. 103-120. doi: 10.14746/se.2021.62.6.