Cytlak, I. . i Jarmużek, J. . (2021) „Sprawozdanie z konferencji Studenci UAM w czasie pandemii podsumowującej projekt badawczy «Studenci z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w czasie pandemii koronawirusa COVID-19: trudności – wsparcie – rozwiązania» Poznań, 8 czerwca 2021 roku”, Studia Edukacyjne, (62), s. 327–331. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/31952 (Udostępniono: 3 czerwiec 2023).