Iłowiecka-Tańska, I., Gop, A. i Jaskulska, S. (2021) „Projektowanie pomocy edukacyjnych: transformacyjna wartość procesu. Narracje nauczycielek i nauczycieli o własnym uczeniu się podczas stacjonarnych i zdalnych Letnich Szkół Prototypowania”, Studia Edukacyjne, (62), s. 169-186. doi: 10.14746/se.2021.62.10.