Wojnowski, K. (2021) „Moralia wychowawcze (w) Myśli Lucjusza Anneusza Seneki – «O 13. sprawach»”, Studia Edukacyjne, (62), s. 147–167. doi: 10.14746/se.2021.62.9.