Juszczak , M. (2021) „Social media jako płaszczyzna dyskusji nad samobójstwem. Analiza przypadku”, Studia Edukacyjne, (63), s. 133–147. doi: 10.14746/se.2021.63.9.