Głowacka-Sobiech, E. (2021) „Sprawozdanie z IV Laboratorium Kobiet Zespołu «Gdy Nauka jest Kobietą», Sala Lubrańskiego Collegium Maius UAM w Poznaniu, 25 listopada 2021 roku”, Studia Edukacyjne, (63), s. 183–185. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/32338 (Udostępniono: 20 lipiec 2024).