[1]
D. Abramowicz, „Daria heJwosz-groMkowska, Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2019, ss. 392”, 10.14746/se, nr 52, s. 345-350, mar. 2019.