[1]
M. Barańska, M. Brenk, A. Mańkowska, i K. Nowak-Kluczyński, „Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1999. Samuels R., Auto-Modernity after Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, technology, and Education, [w:] Digital ”, 10.14746/se, nr 52, s. 351-354, mar. 2019.