[1]
J. Miąso, „«Wielki wstrząs» – nowe media a kapitał społeczny – pomnażanie czy drenaż? Konieczność wzmacniania merytorycznej i personalistycznej edukacji medialnej dla budowania kapitału społecznego ”, 10.14746/se, nr 53, s. 241–253, cze. 2019.