[1]
D. Adamczyk, „Tamara Zacharuk,Wiesław Pytka (rEd.), Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej. Egzemplifikacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2018, ss. 147”, 10.14746/se, nr 53, s. 439-441, cze. 2019.