[1]
. . D. . . Kopeć, „Rozważania wstępne o paradygmacie relacyjnym w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”, 10.14746/se, nr 54, wrz. 2019.