[1]
J. Mrozek, „Przemiany pozycji kobiety w PRL-u – wybrane konteksty”, 10.14746/se, nr 54, wrz. 2019.