[1]
K. Borzucka-Sitkiewicz, „ICT w edukacji, profilaktyce i terapii – przykłady dobrych praktyk”, 10.14746/se, nr 48, s. 187–200, kwi. 2018.