[1]
Z. . Melosik, „Michał Klichowski, Learning in CyberParks. A Theoretical and Empirical Study, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 266”, 10.14746/se, nr 54, wrz. 2019.