[1]
D. Wrona, „Cosplay – znaczenie fenomenu w relacjach uczestniczek”, 10.14746/se, nr 56, s. 385-399, mar. 2020.