[1]
M. Chojak, „Neuropedagogika wśród dyscyplin naukowych – próba doprecyzowania nazewnictwa”, 10.14746/se, nr 56, s. 369-384, mar. 2020.