[1]
. A. Cybal-Michalska, „Kariera jako domena hierarchizująca przestrzeń społeczną – perspektywa funkcjonalno-strukturalna”, 10.14746/se, nr 41, s. 21–36, grudz. 2020.