[1]
S. Cichocki, R. Czysz, T. Przybyła, i M. Klichowski, „A jednak offline”: doniesienia z jakościowych badań nad hybrydyzacją samorzutnej aktywności poznawczej”, 10.14746/se, nr 41, s. 117-129, 1.