[1]
J. . Jarczyńska, „Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych przez młodzieŜ szkolną – charakterystyka zjawiska”, 10.14746/se, nr 41, s. 237–260, grudz. 2020.