[1]
M. . Kościańczuk, „Metafory w słuŜbie budowania toŜsamości. Krytyczna Analiza Dyskursu jako narzędzie badania dyskursu katolickiego na temat mniejszości homoseksualnej i zwolenników teorii gender (na przykładzie medialnych wypowiedzi Dariusza Oko”, 10.14746/se, nr 41, s. 307–322, grudz. 2020.