[1]
W. . Junik, „Wybrane narzędzia do pomiaru rezyliencji (resilience) wśród dzieci i młodzieŜy”, 10.14746/se, nr 41, s. 335–358, grudz. 2020.