[1]
A. Bojarczuk, N. . Kłysz-Sokalska, i A. . Schmidt, „Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Dydaktycznego «Uczony – student – nauczyciel – rodzic: idea wielostronnego partnerstwa realizowana na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM» Poznań, 23 września 2016 roku”, 10.14746/se, nr 41, s. 467–470, grudz. 2020.