[1]
K. . Pawełek, „Sprawozdanie z Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji «Aktualne zagadnienia pomocy jednostce w kryzysowych sytuacjach» (Актуальные вопросы помощи личности в кризисных состояниях) Brześć (Białoruś), 23-24 marca 2017 roku”, 10.14746/se, nr 44, s. 445–450, lis. 2020.