[1]
K. Maj, „Uczelnia XXI wieku. Sieć społeczna studentów, absolwentów i kadry naukowodydaktycznej w innowacyjnym modelu kształcenia ideAGORA”, 10.14746/se, nr 43, s. 205-221, 1.