[1]
M. N. Michał Nowicki i K. . Kowalska, „Uczenie się w perspektywie św. Tomasza z Akwinu i neurobiologii – dysharmonicznie czy unisono?”, 10.14746/se, nr 42, s. 273–288, grudz. 2016.