[1]
T. Z. Tomasz Zając i A. . Komendant-Brodowska, „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Analiza decyzji dotyczących kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na podstawie danych rejestrowych Uniwersytetu Warszawskiego”, 10.14746/se, nr 42, s. 309–332, grudz. 2020.