[1]
P. . Potmesilova, M. P. Milon Potmesil, i M. . Bełza, „Upośledzenie słuchu i jego odzwierciedlenie w diagnostyce psychologicznej”, 10.14746/se, nr 42, s. 415–433, grudz. 2020.