[1]
E. . Kasperek-Golimowska, „Sprawozdanie z Konferencji Naukowej «O róŜnych drogach doskonalenia zdrowia. Konteksty medyczne, psychopedagogiczne, kulturowe»”, 10.14746/se, nr 42, s. 539–549, grudz. 2020.