[1]
M. Piorunek, „Poczucie koherencji w konstruowaniu kariery (kontekst całożyciowego rozwoju jednostki)”, 10.14746/se, nr 40, s. 21-38, 1.