[1]
S. Gonen-Avital, „Różnorodność kulturowa i jej implikacje względem postaw rodziców wobec trudności w uczeniu się ich dzieci – przyczynek do badań”, 10.14746/se, nr 40, s. 353-377, 1.