[1]
A. Sobczak, „Dostęp do szkolnictwa wyższego – od orientacji na elitę poprzez demokratyzację do parentokracji”, 10.14746/se, nr 50, s. 121-133, grudz. 2018.