[1]
G. Teusz, „Doświadczenie domu rodzinnego w narracjach (auto)biograficznych osób z rodzin polskich na emigracji”, 10.14746/se, nr 50, s. 321-330, 1.