[1]
R. Bednarz-Grzybek i I. Krasińska, „Edukacja zdrowotna i seksualna na łamach «Świata Płciowego» (1905-1906)”, 10.14746/se, nr 50, s. 369-385, 1.