[1]
K. Kulikowski, „Idea uniwersytetu kształcącego ludzi zaangażowanych w pracę”, 10.14746/se, nr 50, s. 387-397, 1.