[1]
J. Drozdowicz, „Praca i innowacyjność w warunkach zarządzania algorytmicznego i dominacji technologii cyfrowych. Wybrane konteksty kulturowe, społeczne i ekonomiczne”, 10.14746/se, nr 58, s. 47–67, grudz. 2020.