[1]
V. R. Violetta Rodek, „Poczucie własnej skuteczności jako czynnik różnicujący samodzielne uczenie się studentów”, 10.14746/se, nr 58, s. 107-122, 1.