[1]
A. K. Duda, „Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej «Modernizacja Systemu Oświatowego – propozycje zmian i wdrażania dobrych praktyk edukacyjnych» Kraków, 23-24 maja 2018 roku”, 10.14746/se, nr 49, s. 477-479, 1.