[1]
E. . Solarczyk-Ambrozik, „Całożyciowe uczenie się jako idea edukacyjna, polityka, strategie działań i zmieniający się krajobraz edukacyjny rzeczywistości”, 10.14746/se, nr 51, s. 23–37, grudz. 2018.