[1]
R. Poklek, „Grupowe oddziaływania penitencjarne na przykładzie programu dla skazanych młodocianych «Efekt motyla» ”, 10.14746/se, nr 51, s. 437-456, grudz. 2018.