[1]
E. Włodarczyk, „Joanna Rajewska de Mezer (red.), Wykluczenie – wymiar jednostkowy i społeczny. Profilaktyka i wsparcie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, ss. 358”, 10.14746/se, nr 51, s. 551-556, grudz. 2018.