[1]
J. . Kowalczyk, „Pozaszkolna edukacja prawna dorosłych a komunikacja między urzędem a obywatelem”, 10.14746/se, nr 59, s. 75–90, grudz. 2020.