[1]
S. Pasikowski, „Piotr Zarzycki, Modelowanie pojęć matematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 176”, 10.14746/se, nr 59, s. 335-339, grudz. 2020.