[1]
A. Bołdyrew i P. Pająk, „Perspektywy, możliwości i ograniczenia badań łączących psychologię i historię nad edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży u progu nowoczesności”, 10.14746/se, nr 60, s. 31-49, mar. 2021.