[1]
M. Dembiński, „Próba nakreślenia teorii konferencji jako pedagogiczno-artystycznego widowiska kulturowego. Na przykładzie przebiegu konferencji «Od inspiracji do kreacji. Wyzwania edukacyjne i artystyczne»”, 10.14746/se, nr 60, s. 51–70, mar. 2021.